Saturday, November 25, 2006

Milton Nascimento


This is a beautiful song. Ponta de Areia.